Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie


Aktualnosci

Czego oczekują kandydaci poszukujący zatrudnienia? Poznaj najnowszy raport.

Rekordowo niska stopa bezrobocia w Polsce, wzrost średnich płac, a także deficyt pracowników w wielu branżach sprawiają, że pracodawcy mają problem z obsadzeniem stanowisk w swoich firmach. Prowadzi to często do sytuacji, że zmuszeni są oferować wyższe stawki oraz atrakcyjne warunki pozapłacowe. Czy możemy zatem mówić o modelu rynku pracownika w...

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie prowadzi nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w wieku 50-60 lat

I Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie w okresie od dnia 29 stycznia 2019 r. do dnia 12 lutego 2019 r. do godz. 15.00. prowadzi I nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ważna informacja

Zgodnie z zarządzeniem nr 25/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie z dnia 29 października 2018 r. informujemy, że dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie.

Zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej

Od dnia 01 grudnia 2018 r. lekarze mają obowiązek wystawania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. W związku z tym nie ma już potrzeby dostarczania zwolnienia w formie papierowej do urzędu, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie ma stały dostęp do tych zwolnień poprzez profil na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń...

WSTRZYMANIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ

Niniejszym informuję, że z dniem 15 grudnia 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie wstrzymuje refundację zwrotu poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

Dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy w związku z ustanowieniem Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie przypomina o konieczności złożenia wniosków-not, stanowiących podstawy do dokonania refundacji

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie przypomina o konieczności złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2018 r., wszystkich kompletnych wniosków-not, stanowiących podstawy do dokonania refundacji w ramach zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia.

Nabór wniosków w ramach projektu RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że prowadzi nabór w ramach projektu „RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018)”.

Nabór na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że w okresie: od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r. prowadzi nabór na szkolenia z grupowe.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III)

Aktywizacja osób od 30 roku życia - Aktualnosci

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" wraz z Fundacją Rozwoju Regionu Łukta organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Nabór na szkolenie z zakresu: Operator programista CNC

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że w okresie: od dnia 19 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. prowadzi nabór na szkolenie z zakresu: Operatora programisty CNC.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON

Zapraszamy osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że od dnia 01.01.2018r. będzie istniała możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu przez okres odbywania stażu u pracodawcy.   Regulamin dokonywania zwrotu kosztów przejazdu, wniosek oraz rozliczenie dostępne...

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2018r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 741-18-21-179
REGON 510930135

adres e-mail: olos@praca.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Tel. 89 642-95-10
Tel. 89 646-42-92
Fax: 89 646-29-56 

FILIA:
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Filia w Morągu
ul. Dąbrowskiego 8
14-300 Morąg
woj. warmińsko-mazurskie
adres e-mail: olosmo@praca.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Tel. 89 757-91-00
Fax: 89 757-91-01

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę